Disclaimer

Disclaimer

Baxbier Brouwerij BV en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op de website rondleidingen.baxbier.com of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website rondleidingen.baxbier.com. Baxbier Brouwerij BV is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van de website rondleidingen.baxbier.com.

De informatie op de website rondleidingen.baxbier.com is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Baxbier Brouwerij BV behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website rondleidingen.baxbier.com en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Baxbier Brouwerij BV en de aan haar gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige (directe-, indirecte- en/of gevolg-) schade (ten gevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website rondleidingen.baxbier.com of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.