Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1.
Onder ‘E-Ticket’ wordt verstaan het document dat wordt besteld en betaald op de website van Baxbier Brouwerij BV: rondleidingen.baxbier.com en wordt geprint door de bezoeker en bedoeld is als toegangsbewijs. Onder ‘bezoeker’ wordt verstaan de persoon die een e-ticket aanschaft.

 

Artikel 2.
Het E-Ticket is een geldig toegangsbewijs indien voldaan is aan onderstaande voorwaarden:
• De E-Tickets zijn niet gebonden aan een dag of tijdstip en zijn geldig tot en met een jaar na de dag van aankoop.
• Het E-Ticket is alleen geldig gedurende de periode die op het E-Ticket wordt vermeld en gedurende de openingstijden van Baxbier Brouwerij BV of op één van haar events op andere locaties.
• Een E-Ticket kan niet worden gerestitueerd.
• Het E-Ticket is alleen geldig als het is afgedrukt in portretformaat (verticaal) zonder aanpassing van de printgrootte, op een laser- of inktjet printer. Het kan in geen geval worden aangeboden op een andere drager (elektronisch, scherm enz.).
• Een goede afdrukkwaliteit is noodzakelijk. E-tickets die slecht zijn afgedrukt, die beschadigd, onleesbaar of slechts gedeeltelijk zichtbaar zijn, kunnen worden geweigerd en als ongeldig worden beschouwd.

 

Artikel 3.
Voor alle vragen en opmerkingen over E-Tickets kan de bezoeker gebruik maken van het e-mailadres: support@baxbier.com

 

Artikel 4.
E-tickets kunnen worden aangekocht door middel van het sluiten van een overeenkomst op afstand via rondleidingen.baxbier.com. Een aanbod aan de bezoeker wordt geacht te zijn gedaan indien de bezoeker het bestelformulier volledig heeft ingevuld en elektronisch aan Baxbier Brouwerij BV heeft gestuurd door middel van het aanklikken van ‘Bestelling plaatsen’ in de bestelprocedure. De overeenkomst tussen de bezoeker en Baxbier Brouwerij BV komt tot stand op het moment dat Baxbier Brouwerij BV, na verificatie van de betaling, per e- mail een e-ticket aan de bezoeker heeft gestuurd. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aldus gesloten overeenkomst tussen de Bezoeker en Baxbier Brouwerij BV. Op het E-Ticket wordt het betaalde bedrag vermeld. De ‘Wet bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten’ is bij de aankoop van een e-ticket wegens het tijdsgebonden karakter niet van toepassing.

 

Artikel 5.
De op de website genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Betalingen dienen te geschieden door middel van het systeem iDeal of door middel via Sofort. Op de betaling zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende bank en de desbetreffende betalingsmodule van toepassing.

 

Artikel 6.
Een E-Ticket geeft per persoon eenmalig toegang tot het desgenoemde evenement van Baxbier Brouwerij BV. Na de toegangscontrole is het E-Ticket niet nogmaals te gebruiken.

 

Artikel 7.
De gegevens die bij de aanschaf van een E-Ticket worden ingevoerd zullen voor het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt worden. Onder het uitvoeren van de overeenkomst wordt verstaan: de aanschaf, de elektronische verzending, de controle van het e-ticket en de eventuele afhandeling van vragen. Tevens kunnen de ingevoerde gegevens gebruikt worden voor het monitoren c.q. onderzoeken van het product ter verbetering van het product en kunnen er, op incidentele basis, vragen gesteld worden aan degene die het E-Ticket besteld heeft.

 

Artikel 8.
Baxbier Brouwerij BV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het door derden lezen van het door de bezoeker ingevoerde emailadres alsmede door het niet functioneren van het ingevoerde emailadres.